Budynki administracji publicznej

Nasza firma ściśle współpracuje z właściwymi organami i władzami samorządowymi w zakresie realizacji zleceń dotyczących modernizacji budynków administracji publicznej. Pomagamy w opracowaniu projektu i wdrożeniu rozwiązań, które wzmacniają konstrukcję obiektu, chronią go przed działaniem czynników atmosferycznych oraz zwiększają jego wskaźnik energooszczędności, przyczyniając się tym samym do zmniejszenia kosztów jego eksploatacji.

Renowacja obiektów administracji publicznej

Renowacja obiektów administracji publicznej wiąże się m.in. z wykonaniem remontu lub czyszczeniem elewacji, uzupełnianiem brakującego tynku i spoin, wzmacnianiem ścian i naprawą pęknięć. Ponadto przeprowadzamy termomodernizację budynków, dzięki czemu zmniejszają się koszty ich ogrzewania i chłodzenia.

Zachęcamy do zapoznania się z listą zrealizowanych projektów.